Wprowadzenie do współczesnej teorii rozwiązywania innowacyjnych zadań

POBIERZ PROGRAM

  • Czy reprezentują Państwo przedsiębiorstwo MŚP?

  • Tak
  • Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej, w celu realizacji projektu „Sieć Otwartych Innowacji” w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, w tym w szczególności w celach organizacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, marketingowych i promocyjnych.

Jednocześnie oświadczam iż posiadam informacje, że przysługuje mi prawo wglądu i możliwość poprawienia oraz usunięcia moich danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.).

Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz.1204. ze zm.).

Administratorem moich danych osobowych podanych powyżej jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie (00-507), przy placu Trzech Krzyży 3/5.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego przy realizacji projektu „Sieć Otwartych Innowacji” w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w tym w szczególności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400), przy ul. Nowy Świat 6/12, KRS: 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410 oraz KDK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-561), ul. Mokotowska 14, KRS 0000230249, NIP: 5262837167, REGON: 140034252.

Seminarium odbędzie się:

5 czerwca 2018 r.

Inkubator przedsiębiorczości IN-MARR, ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec

Rejestracja uczestników od godziny 9:30, rozpoczęcie o 10:00

 
Szczegółowych informacji udzieli Państwu
:

Michał Saczuk
tel. +48 887 861 488
e-mail: Michal.Saczuk@arp.pl
 

FAQ

otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już
w systemie

komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowaliście się już Państwo w systemie.

inny problem z rejestracją
skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl